AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Galego
Enlaza a: 
http://www.cooperacionespanola.es/gl/prensa/noticia/la-cooperacion-espanola-inicia-un-proyecto-de-digitalizacion-documental-en-mauritania